De Twiegsnieders Wandeltocht

Beste Wandelaars,

Helaas moet de stichting u mededelen, dat het voortbestaan van de stichting, mede door corona, niet langer mogelijk is. Het organiseren van evenementen, ons verdienmodel, blijft te lang uit. De pot is leeg! Alleen de vaste kosten (lidmaatschap van KWBN, evenementenverzekering enz, zijn gebleven!

Dit betekent dus ook dat de Twiegsnieders Wandeltocht niet meer georganiseerd zal worden.

Jammer, maar we kunnen niet anders! We danken alle medewerkers en vrijwilliger voor hun inzet. Misschien treffen we ons nog eens in een andere situatie.

namens het bestuur:

Gert van Schendel